անհամեմատ

անհամեմատ

Dasnabedian 1995: 413

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 17,18 20,32
incomparable

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՀԱՄԵՄԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁσύγκριτος incomparabilis որ եւ ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԵԼԻ. Անբաղդատ. աննման. անչափ. անկշիռ. չունօղ զհամեմատ ինքեան, կամ զհամեմատութիւն ընդ այլում. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶՈՒԳԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ա. Իբր անզոյգ. անհաւասար. անհամեմատ, այս ինքն անյարմար, անբաղդատ, անկշռեիլ. անզուգելի. ... ἅνισος, ἁνώμαλος *Զանզուգական անուն դնես նմա. ՃՃ.: *Որ յոյժ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿՇԻՌ — ( ) NBH 1 0175 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. Ոյր չիք կշիռ. անչափ. ընդ որում չկշռի այլ ինչ. անզուգական, անհամեմատ. կշեռքի չեկօղ, աննման. ... *Որչափ այն արեգակն արեգականս այսորիկ անչափ եւ անկշիռ է. Ոսկ. յհ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՒԱՍԱՐ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 1 0184 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἅνισος inaequalis Որ չէ հաւասար ընդ այլում, այլ առաւելեալ կամ նուազեալ յո՛ր եւ է կարգի. աննման. անհամեմատ. անմիաբան. անհաղորդ. անպայման …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆԱՐԺԵԱՅ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: 10c ա. Որ զամենայն ինչ արժէ. անգին. անհամեմատ. *Խոտորելոցն յայսպիսի ամէնարժեայ տիրական սիրոյ. Խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԴԱԿ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: 11c ա. Որում չիք զուգական յօրինուածով. անհամեմատ. աննման. գերազանց. ... *Զանհամեմատ հարթութեան, եւ զանարդակ թեւակոխութեան բոլորն մակացութեան ծայր ʼի քումդ խոկման: Զի ըստ կրից իւրն անարդակ առաքինութեան զմեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՂԴԱՏ — ( ) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ա. Անհամեմատ՝ ʼի գովութեան մասին. անբաղդատելի. աննման. անզուգական. ἁσύγκριτος incomparandus ... *Յոյժ անբաղդատ լինելով առ այլսն մարմինս. Նիւս. թէոդոր.: *Ծընար մարմնով կոյս անախտ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՂԴԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0119 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. Անհամեմատ օրինակաւ. ἁσυγρίτως sine comparatione ... *Եւս առաւել ʼի վերայ Բանին Աստուծոյ յաւէտ անբաղդատաբար, եւ ըստ ճշմարտութեան անմարմնոյն ( ʼի բնէ). Նիւս. բն. յորմէ եւ Շ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶՈՅԳ — (զուգի, ից.) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. Որ չէ զոյգ, կամ չունի իւր զոյգ. անհաւասար ըստ քանակի, կամ ըստ այլոյ բանի. անհանգէտ. անհամեմատ. անմիաբան. եւ կոճատ. ἅνισος impar, inaequalis ջուխտ չեղօղ, աննման,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶՈՒԳԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c գ. Անհաւասարութիւն. եւ անհամեմատ մեծութիւն. գերազանցութիւն. *Որ եւ այնքան ունի զանզուգականութիւն, որ եւ ոչ զխրացս կօշկաց նորա եմ արժանաւոր լուծանել. Կիւրղ. ղկ.: *Այնու զյոյժ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱԿԱՌԱԿԱՄԱՐՏ — ( ) NBH 1 0177 Chronological Sequence: 6c ա. Որ չունի զհակառակամարտ, կամ զնախանձընդդէմ. եւ անհամեմատ. ἁνανταγώνιστος *Իմաստնոց այլոց, որք զառաքինութիւնսն անհակառակամարտ ընկալան. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.